SCARPA

Inovace a tradice, dva prvky silně zakořeněné ve značce SCARPA®, která zůstává fi rmou rodiny Parisotto v severoitalském Asolu, kde se v roce 1938 začala její historie. Ohlédnutí při letošním 75-ti letém výročí dokazuje její obrovský inovační potenciál a stálý důraz na vysokou kvalitu ve všech ohledech. SCARPA® je inspirací pro řadu dalších výrobců, ale originál je originál; důkazem jsou v kategorii Lifestyle oblíbené boty Mojito! Vše podstatné o mottu fi rmy shrnula v jednom rozhovoru Cristina Parisotto: „Je lepší být kopírován, než kopírovat, je lepší se prosazovat na trhu, než ho následovat. Stejně, některé produkty jsou nenapodobitelné“.